Türkiye Ekonomisinde Stagflasyon Mevcut Mudur?

Türkiye Ekonomisinde Stagflasyon Mevcut Mudur?

Stagflasyon nedir? Türkiye Ekonomisinde Stagflasyon Mevcut Mudur? Türkiye ekonomisinde stagflasyon olup olmadığını anlamak için öncelikle bilinmesi gereken bazı terimleri özetlemekte yarar var. Bunlardan biri resesyon. Resesyon, durgunluk anlamına da gelmekle birlikte makroekonomide Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’nın üst üste negatif büyümesidir. Yani resesyon döneminde ekonomik aktivite daralır. Stagflasyonu anlamak için bilinmesi gereken diğer terim ise kimseye yabancı gelmeyecek olan enflasyondur. Enflasyon, nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artması yani şişmesi demektir. Diğer bir deyişle, mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesinin sürekli olarak artmasıdır. Genellikle resesyon dönemlerinde…